In the news...

2014-07-07 12:27

COMPOSITE conference "Good Leaderships in Times of Change – Empirical Findings and Suggestions for Police Leaders" by Kate Horton

COMPOSITE's final conference on "Good Leaderships in Times of Change – Empirical Findings and Suggestions for Police Leaders" on 12 and 13 June 2014 in Rotterdam (the Netherlands)

Read more …

2014-07-03 13:45

"Police is regain control by using twitter and Co."

COMPOSITE researcher were interviewed about their research on "police & social media".

Read more …

Projecte de recerca COMPOSITE

COMPOSITE, acrònim de Comparative Police Studies in the EU, és un projecte de recerca que vol aprofundir en els canvis a gran escala que s’han produït a tots els cossos policials d’Europa.

 

Els cossos policials d’arreu d’Europa s’enfronten a grans reptes: els nous tipus de crim, l’obertura de fronteres, les noves tecnologies, l’amenaça del terrorisme, els canvis legals, i la limitació del finançament, entre d’altres. Aquests reptes han propiciat l’aparició de programes de canvi ambiciosos per millorar la manera com treballa la policia. Alguns cossos inverteixen temps i diners en projectes per canviar la seva estructura administrativa, unir esforços, millorar l’eficiència dels processos organitzatius, introduir noves eines de gestió o implementar sistemes de tecnologies de la informació sofisticats. Tanmateix, alguns d’aquests projectes, a més de no millorar el treball policial, comporten frustració i, fins i tot, cinisme entre els agents; així, doncs, en comptes de millorar el rendiment, l’empitjoren.

 

COMPOSITE fa recerca sobre les pràctiques de gestió dels canvis en la policia de deu països europeus i intenta trobar quins factor contribueixen a l’èxit o el fracàs d’aquests processos, fet que implica mirar de ben a prop les estructures, les identitats i els processos organitzatius, les cultures i els estils de lideratge. També pretén identificar els catalitzadors de canvi claus, com també què determina els resultats de canvis positius i negatius.

 

COMPOSITE no és només un projecte de recerca acadèmica, sinó que tindrà resultats eminentment pràctics i provocarà canvis concrets en la concepció, la planificació, l’organització i la implementació de processos de canvi en els cossos policials europeus. Així mateix, COMPOSITE se centra en la divulgació, la formació i la consultoria per tal d’arribar a les comunitats policials pertinents i al públic general. A més, la participació de les forces policials fomenta que els professionals i els investigadors col·laborin estretament; per exemple, amb la creació d’un consell assessor estratègic d’experts i un consell d’usuaris finals format per representants policials de cada país.

 

Aquest projecte serà finançat amb els fons del 7è Programa Marc de la Unió Europea (7è PM) durant un període de quatre anys. El consorci del projecte, format per 15 socis de deu països europeus, coopera amb la policia belga, txeca, francesa, alemanya, italiana, macedònia, holandesa, romanesa, espanyola i anglesa. El projecte, que va començar l’1 d’agost de 2010, està coordinat per la doctora Gabriele Jacobs-Belschak, de l’Erasmus University de Rotterdam.

 

A Espanya, l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE (Universitat Ramon Llull) és el partner acadèmic mentre que els Mossos de Escuadra, la policia de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i la Policia Municipal de Madrid, són els dos cossos policials implicats